www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Zónová regulace vytápění RF xComfort

Správně navržená regulace vytápění přináší mnoho výhod. Především zajištuje kom­fortní teplotu tam, kde si přejete a dále může zabránit zbytečnému utrácení za energii, kterou právě nevyužíváte. Systé­mem xComfort pohlídá přetápění místností a společně s ovládáním zdroje tepla může uspořit 20 až 30% nákladů na vytápění. Jelikož je systém bezdrátový, můžete ho instalovat jak do novostaveb, tak do stávajících budov, které často nemají dostatečnou regulaci.

Systém xComfort je možné použít pro regulaci ústředního topení a také pod­lahového vodního nebo elektrického topení či fancoilů. Do místností se nain­stalují bezdrátové pokojové termostaty pro měření aktuální teploty a na radiáto­ry se osadí bezdrátové hlavice s motorickým pohonem a bateriovým napájením pro plynulou regulaci průtoku vody. Pro podlahové vytápění se do teplovodních rozváděčů instaluje RF Multiaktor, který nezávisle řídí až 12 top­ných/chladících okruhů s PWM regulací. Použít je možné nový typ PWM jednokanálového vytápěcího aktoru.

Mluvíme o zónové regulaci, neboť každá topná zóna je vytápěna pouze v požado­vaném čase s vlastním teplotním profilem. V noci nebo delší nepřítomnosti je vytápě­ní udržováno na snížené teplotě - nejčas­těji ekonomické nebo útlumové. Úsporný topný režim se aktivuje odchodovým bez­drátovým tlačítkem, nebo se vše napojí na zabezpečovací systém. Nastavení teplot mino dům nebo přepnutí topných režimů se provedete ze smartpohonu.

RF pokojový termostat s dotykovým displejem

Bezdrátový termostat s dotykovým disple­jem, senzorem teploty a vlhkosti je ideálním řešením pro regulaci a monitorování klima­tu v místnosti. Můžete ho rovněž použít pro regulaci el. podlahového vytápění na mi­nimální a maximální teplotu. K termostatu lze připojit externí senzor teploty (PT1000) např. pro zobrazení venkovní teploty nebo vyhodnocení teploty podlahy. Termostat může být použit zcela samostatně - ovládá RF aktor topení/chlazení nebo ve spolupráci s chytrou jednotkou RF Smart Manager.

Velký dotykový displej s podsvícením umožňuje intuitivní ovládání, snadnou změnu požadované teploty a poskytuje přehled o vytápěcích režimech. Jakákoliv změna je automaticky přenesena do Smart Manageru a obráceně. Uživatelsky nastavi­telné týdenní časové plány s výběrem jed­noho ze čtyř teplotních režimů Komfort, Ekonomický, Útlum a Ochrana nabízí maxi­mální flexibilitu pro dosažení specifických potřeb každého pokoje (zóny). Dvě doty­ková tlačítka na displeji mohou být využita pro ovládání ostatních xComfort funkcí, např. libovolných aktorů osvětlení a rolet, případně scén ve Smart Manageru, které se mohou konfigurovat pomocí smartphonu.

Nejčastěji se instaluje nalepením na stě­nu bez nutnosti použití instalační krabice. Pokud ale bude využito externí napájení přístroje nebo připojení externího senzoru teploty, instaluje se krabice KU68. Stan­dardně je termostat napájen 2x baterií typu AAA, použít lze rovněž napájecí zdroj. Termostat je vyráběn v několika lesklých barvách středových krytů – white (bílá), zářivě bílá, alpská bílá, signální bílá a černá a v matném provedení antracit. Přístroj není závislý na konkrétním výrobci rámečku, barvě či materiálu - s výhodou je možné vybrat z mnoha výrobců rámečků s otvorem velikosti 55x55 mm.

 

 

 

Diskuse k obsahu
Příspěvků (1)  |  Uživatelů (1)  |  Poslední ( 5. duben 2019, 20:09:38)

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.

Oleg Janda | Pátek 5. duben 2019, 20:09:38
Zajímalo by mne, jak pracují servopohony v systému PWM. Asi téměř pořád "vrčí", zavírají a otvírají ventily? A jak na to reaguje zdroj topení, např. plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo vzduch/voda? Protože častým spínáním se u obojího výrazně zkracuje životnost.Oleg Janda
Vývoj a správa prezentace NAUSUS