www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Vyšší spolehlivost a bezpečnost s rozváděči Eaton

Eaton nabízí řešení pro rozvodny nízkého napětí, které pomáhají efektivně zvýšit spolehlivost a bezpečnost rozváděčů a jeho obsluhy. Tato řešení výrazně snižují rizika chybné obsluhy a závažnosti úrazů personálu při nehodné havárii v rozváděči a zároveň redukují škody, vzniklé při těchto událostech, a tím i délku odstávky při opravách. Eaton byl vždy průkopník v oblasti bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Řešení nn rozváděčů, výkonových jističů a dalších přístrojů přináší řadu inovativních řešení, která jsou průběžně zlepšována. V aplikacích jako jsou např. napájení tunelů, zpracovatelský průmysl, datová centra apod., kde je důležitá nepřetržitá dodávka elektrické energie, pomáhají tato řešení zvyšovat efektivitu a spolehlivost napájecí soustavy, redukovat potenciální rizika na minimum a výrazným způsobem zkrátit dobu odstávky nutnou pro údržbu a opravy.

Rozváděče xEnergy do 5000 A dle ČSN EN 61 439
xEnergy od firmy Eaton je rozváděčový systém, který vám poskytne širokou paletu možností pro spolehlivou distribuci elektrické energie a individuální řešení uspokojující potřeby zákazníků. Je navržený s ohledem na rostoucí požadavky při maximální efektivitě. Eaton xEnergy poskytuje optimální řešení pro stavební infrastruktury do 5000 A. Rozváděčový systém xEnergy se skládá z typově ověřených funkčních modulů, které v detailech i v celé sestavě plně vyhovují požadavkům nového souboru norem ČSN EN 61 439. Výhodou tohoto typově ověřeného systému je úspora nákladů a času pro výrobce rozváděčů, protože firma Eaton garantuje shodu vykonaných typových ověření s požadavky nového souboru norem ČSN EN 61 439. Pro uživatele je to zase záruka kvality a spolehlivosti dodaného ověřeného řešení. Vedle běžných provedení rozváděče s poměrně jednoduchým vybavením (způsob oddělení 1 až 2) je možné konstruovat i složité rozváděče s vnitřním oddělením prostoru (způsob oddělení 3 až 4).

Systém xEnergy obsahuje několik typů polí, která mají svou nezaměnitelnou úlohu, resp. vlastnosti, kterými se od ostatních typů polí liší. Jedná se o pole přívodní, pole s tzv. pevnou konstrukcí, pole s tzv. vyjmutelnou konstrukcí, pole s tzv. výsuvnou konstrukcí a pole pro obecné použití.

Přívodní pole XP (Power)

 • Výkonové vstupní, výstupní pole a spojky
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Připojení kabelů shora nebo zespodu
 • Připojení kabelů k systému napájení bez vrtání

Pole s pevnou konstrukcí XF (Fixed)

 • Pole s pevným provedením výkonových vývodů s jističi a pojistkovými odpínači do 630 A
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Samostatné vývody pro jističe NZM, spouštěče motorů PKZ
 • Moduly s přístrojovými lištami pro vývody s malým výkonem

Pole s vyjmutelnou konstrukcí XR (Removable)

 • Provedení vývodů s jističi a lištovými odpínači ve vyjmutelném prostředí až do 630 A
 • Prázdné moduly pro uživatelské aplikace
 • Odnímatelné moduly a lištové odpínače vyměnitelné během provozu
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Jednoduchá a rychlá údržba

Pole s výsuvnou konstrukcí XW (Withdrawable)

 • Napájecí vývody s jističi do 630 A
 • Vývody pro spínaní motorů do 250 kW
 • Prázdné šuplíky pro volitelné aplikace
 • Jednoduchá a jednotná manipulace pro všechny zásuvkové velikosti
 • Zásuvky je možné vyměnit za provozu
 • Vnitřní oddělení do způsobu 4
 • Jednoznačná indikace polohy pro provoz, testování nebo odpojený stav
 • Jednoduchá údržba bez nutnosti použití speciálního nářadní pří výměně zásuvky
 • Minimální čas odstávky

Pole pro obecné použití XG (General)

 • Pole pro všeobecné použití
 • Řídicí a regulační rozváděče
 • Kompenzace účiníku
 • Volitelná instalace komponentů xSmart na připojnice SASY 60i

Pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti lze rozváděče xEnergy s implementovanými přístroji vybavit dalšími dopňkovými systémy, jako jsou např. systémy ARMSTM, ARCON, DIAGNOSE, ZSI apod. Tyto systémy zvyšují bezpečnost obsluhujícího a servisního personálu při případných poruchách, zajistí rychlé zvládnutí obloukového zkratu, čímž minimalizují poškození rozváděče, či zajišťují kontinuální tepelný monitoring a prediktivně odhalí závady na sběrnicích rozváděče a jejich spojích dříve než způsobí havárii.

ARMS TM (Arcflash Reduction Maintanance System)
Tento systém přináší vyšší stupeň bezpečnosti pro obsluhu a údržbu nn rozváděčů. Jedná se o rozšiřující příslušenství spouště vzduchového jističe IZMX. Při aktivaci funkce ARMS elektronické ochrany jističe reagují okamžitě při detekci velkých nadproudů a zkratových proudů, čímž zajistí rychlejší vypnutí jističů a nebezpečí obsluhy a velikosti škod způsobených např. obloukovým zkratem jsou minimalizovány, protože uvolněná energie je výrazně redukována (záření, tepelná radiace, tlak), Při aktivované funkci ARMS dojde dokonce k rychlejšímu vypnutí jističe než při nastavení spouštěče bez zpoždění. Funkci ARMS lze aktivovat přímo na jističi manuálně, automaticky pomocí externích spínačů při otevření dveří rozváděče a nebo vzdáleně přes sběrnici. Systém ARMS lze objednat společně s jističi IZMX16 a IZMX40 v kombinaci s univerzální elektronickou spouští typu U nebo P.

Systém DIAGNOSE - tepelná diagnostika rozváděčů
Zvýšení teplotyv rozváděči bývá jedním z častých příčin havárií. K přehřívání dochází především na velmi namáhaných hlavních sbernicích a jejich spojích a dále v polích s přístroji s velkým zkratovým výkonem.

DIAGNOSE systém umožňuje efektivně a kontinuálně měřit teploty v rozváděčích nízkého napětí na kritických místech v rozváděče, uchovávat historii naměřených hodnot a vyhodnocovat kritické teploty a informuje obsluhující personál o stavu rozváděče. Protože měření a vyhodnocování probíha kontinuálně, lze tímto způsobem předejít řadě poruch vyvolaných zvýšenou teplotou a případné závady odhalit a opravit včas. Odpadá také pravidelná údržba spoju sběrnic, jejichž stav je tímto systémem kontinuálně monitorován a jejich údržba je s ohledem na pozici sběrnic (umístění v zadní části rozváděče) velmi obtížná.

DIAGNOSE systém obsahuje řídicí jednotku, zpracovávající nasbíraná data. Teploty jsou snímány pomocí tepelných senzorů. Pro sběrnce je určen speciální typ bezdrátového senzoru, který je napájen pomocí magnetického pole generovaného protékaným proudem v přípojnicích, a tedy nepotřebuje externí zdroj napětí (baterie apod.). Díky tomuto systému napájení není potřeba měnit baterie ani provádět jinou údržbu těchto senzorů. Dále lze měřit teplotu v rozváděri pomocí teplotních senzorů kombinovaných se snímači PT1000, které lze umístit na libovolné místo v rozváděči. Baterie v teplotních senzorech s živostností cca 5 let lze snadno měnit. Veškeré naměřené hodnoty jsou bezdrátově předávány do přijímače, který hodnoty odesílá do řídicí jednotky. V řídicí jednotce je načtena konfigurace rozváděče a jednotlivé teploty se zobrazují v místech, kde josu měřeny. Uživatel tedy získá okamžitě přehled o kondici rozváděče, včetně historie. Tento systém je připraven na implementaci do systému BreakerVisu a do nadřazených systémů SCADA.

VÝHODY ŘEŠENÍ xENERGY OD EATONU

 • Rozváděče odpovídající nejnovějším normám (ČSN EN 61 439)
 • Minimální doba odstávky (pro údržbu a opravy)
 • Kontinuální monitoring pomocí systému DIAGNOSE
 • Maximální bezpečnost a spolehlivost pro obsluhu i výrobu 

 

Fotogalerie
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS