www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Úprava modulu „Ověření návrhu“ v programu E-Config

Program E-Config nabízí kromě možnosti konfigurace rozváděčů nízkého napětí i řadu dalších užitečných funkcí. Jedna z těchto funkcí, která se nazývá „Ověření návrhu“, umí uživatele provést procesem ověření rozváděče nebo úplného krytu a  vygenerovat dokumentaci, která je požadovaná normami či nutná k posouzení shody rozváděče dle NV 118/2016 Sb. a souboru norem
ČSN EN 61439. V závislosti na typu rozváděčové skříně a přístrojové náplně existuje několik variant, jak si v E-Configu tuto dokumentaci vygenerovat. Tyto varianty se pak liší rozsahem dokumentů, které musí výrobce rozváděčů zkompletovat. Při nejuniverzálnější, zákaznické variantě, výrobce rozváděče využívá zkoušek na prázdné rozváděčové skříně firmy Eaton. Díky tomu je proces ověření návrhu rozváděče výrazně zjednodušen, protože není nutné ověřovat znovu konstrukční požadavky na prázdnou skříň, jako je např. stupeň krytí IP, odolnost proti korozi apod. Ověřování těchto požadavků by jinak pro výrobce rozváděče bylo velmi nákladné.

Nyní je možné volbu „ověření návrhu rozváděče - zákaznické řešení“ využít jak pro rozváděče PSC (výkonové rozváděče dle ČSN EN 61439-2), tak nově i pro rozváděče DBO (rozváděče pro laickou obsluhu dle ČSN EN 61439-3). Další zjednodušení se týká poskytování výsledků zkoušek na prázdné rozváděčové skříně dle normy ČSN EN 62208 resp. ČSN EN 61439, které výrobce rozváděče musí mít v tomto případě k dispozici. Uživatel si už nemusí žádat o výsledky zkoušek ke každému typu rozváděčové skříně. Potvrzení výsledků zkoušek si je nyní schopen vygenerovat v E-Configu sám, na základě přiděleného registračního kódu. Registrační kód si uživatel vyžádá jednoduše přes tlačítko „Požádat Eaton o registrační kód“ v dialogovém okně „Ověření návrhu – zákaznické řešení“ v E-Configu. Program uživatele odkáže na online registrační formulář, kde stačí vyplnit základní údaje o firmě, a registrační kód v podobě speciálního souboru obdrží obratem, nejpozději do 3 pracovních dnů, na zadanou e-mailovou adresu.

Vylepšení se dočkal i excelový soubor „dokumentace k rozváděči“ generovaný z E-Configu (charakteristiky rozhraní, ověření návrhu, protokol o kusovém ověření, štítek a EU prohlášení o shodě). Kromě již zmiňovaného rozšíření i pro rozváděče DBO je zde přidána podrobnější nápověda a rovněž byla vylepšena provázanost mezi jednotlivými dokumenty. Tyto úpravy snižují riziko zanesení chyb do dokumentace a zároveň zvyšují efektivitu výrobce rozváděče při přípravě dokumentace pro posouzení shody v souladu s platnou legislativou.

       

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS