www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

RF VYTÁPĚCÍ AKTORY s PWM řízením a hybridním spínáním v nule

Novinkou v sortimentu jsou RF vytápěcí aktory pro libovolnou R, L a C zátěž až do výkonu 2300 W (10 A), resp. 3680 W (16 A). Aktor zátěž spolehlivě sepne polovodičovým výstupem v nule proudu resp. napětí dle charakteru zátěže a z důvodu snížení tepelných ztrát ji překlene reléovým kontaktem (bistabilní relé). Vytápěcí aktory CHAU-01/01-1ES mají pouze polovodičový výstup 1 A bez relé, a umožní tak tiché bezhlučné spínání ventilů radiátorů 230 V. 
Vytápěcí aktory mají oproti spínacímu nebo stmívacímu aktoru PWM regulaci a několik dalších vychytávek. Smart stmívač nebo spínací aktor vypne topení až při dosažení požadované teploty a zapne, když teplota klesne o hysterezi nastavenou v termostatu. Obzvlášť u podlahovky vlivem poměrně dlouhých setrvačností dochází proto k přetopení soustavy. Vytápěcí aktory s PWM řízením na tom budou mnohem lépe. Důležité je zvolit, jaký druh vytápění bude vytápěcí aktor regulovat a podle toho se pro daný tepelný zdroj zvolí nejvhodnější PWM řízení. Vytápěcí aktor jiným způsobem reguluje podlahovku, radiátor nebo el. přímotop. Vybrat můžete jeden z předdefinovaných topných režimů: 1- el. podlahovka fólie, 2- el. podlahovka kabel/rohož, 3- el. přímotop, 4- el. infrapanel nebo 5- klasický teplovodní radiátor. Topné PWM profily jsou v aktoru již přednastavené a přizpůsobí se různým setrvačnostem topných soustav.  

Každý vytápěcí PWM aktor má integrované měření spotřeby, což lze využít pro zobrazení spínání vytápění v grafu anebo pro zjištění potřebných nákladů na vytápění místnosti. Pokud se jedná o přímé spínání el. zátěže (přímotop, el. podlahovka), lze vyčíslit pro každou místnost její spotřebu za topnou sezónu a porovnat ji se spotřebou v předcházejícím topném období (rok, měsíc, týden, den). Ve smartphonu lze sledovat příkon a stav topení v procentech, přepočtený na 1 hodinu, který je třeba na vytápění místnosti. 

Velmi důležitá je funkce „Nouzového výstupu“ v případě poruchy. Pokud aktor neobdrží do 50 minut žádnou teplotu z teplotního senzoru (podlahového senzoru nebo prostorového termostatu), pak vytápění přejde do nouzového režimu a bude dál spínat se třídou, kterou lze předdefinovat. Např. hodnota 10 % znamená, že z 10 minut bude aktor topit 1 minutu a 9 minut bude vypnutý. To je obzvlášť výhodné při poruše (např. vytažené nebo vybité baterie v teplotních senzorech, chyba komunikace se SM apod.), kdy se bude nadále udržovat topení ve „funkčním“ stavu a budou se krýt tepelné ztráty místnosti. Místnost/podlaha se takto nikdy nepřetopí, přičemž např. spínací aktor při poruše řízení z SHC by mohl zůstat v zapnutém stavu, což by mohlo vést ke škodám na podlaze.

Dále je možné využít funkci „Chyba zátěže“. Pokud je aktor sepnut a zátěž nedosahuje požadovaného příkonu (je možné předdefinovat), zapne se např. záložní aktor, který sepne náhradní zdroj topení.

Dvě možnosti řízení vytápěcích aktorů. Nejčastější řízení RF vytápěcích aktorů je ze Smart Manageru, který umožní komfortní nastavení teplot a uživatelských programů vytápění. Druhá možnost řízení je bez použití SM přímo z dotykového termostatu s displejem. Příkladem může být spínání el. podlahového vytápění v koupelně, kdy se k dotykovému termostatu na jeho externí vstup připojí teplotní senzor PT1000 pro měření podlahové teploty a ručně, nebo v MRF se „napáruje“ k vytápěcímu PWM aktoru. Aktor se sepne, pokud teplota podlahy nedosahuje minimální teploty (volitelně) a vypne se při dosažení maximální teploty podlahy nebo požadované teploty v místnosti.  

Soubory ke stažení
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS