www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF6

V současné době je kladen vysoký důraz na efektivní využívání dostupných energetických zdrojů, ať už je to energie mechanická, kinetická nebo energie elektrická. Z pohledu využití elektrické energie je jedním z nejdůležitějších faktorů spolehlivost dodávky a kvalita elektrické energie. Na tyto vlastnosti mají přímý vliv všechna zařízení, která jsou v jednotlivých sítích používána.  Jednou skupinou z těchto důležitých zařízení jsou i rozváděče vysokého napětí. Není tedy divu, že jsou na rozváděče VN kladeny vysoké nároky, jako jsou například technická životnost zařízení, zanedbatelná údržba zařízení, poměr technických vlastností/ekonomické zatížení nebo i v dnešní době stále více skloňovanější dopad na životní prostředí. Tyto nároky jsou brány v úvahu zejména při návrhu a vývoji jednotlivých zařízení, které se poté projevují např. v použitých spínacích mechanismech a v použitých spínacích médiích, nebo i v použitých pevných a plynných izolačních médiích. Existuje tolik druhů rozváděčů, jako je kombinací výše uvedených vlastností a aspektů rozváděčů vysokého napětí. V posledních letech se nicméně nejvíce osvědčily rozváděče používající spínání ve vakuu a v plynu SF6 a rozváděče využívající jako izolaci vzduch, plyn SF6 nebo pevné izolanty. Rozváděče vysokého napětí lze tedy rozdělit do dvou hlavních skupin, a to konkrétně na rozváděče využívající a nevyužívající plyn SF6. Mnoho těchto vlastností rozváděčů vysokého napětí a rozdíly mezi nimi bude probráno na každoročním Eaton Tour, zejména při přednášce nesoucí název „Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF6“, které je letos pořádáno v průběhu září a října.

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS