www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Použití jističů NZM v DC aplikacích

Dlouholetým zákazníkům a příznivcům firmy Eaton jistě není nutné zdlouhavě představovat kompaktní jističe NZM. Ale věděli jste, že tyto jističe lze používat v závislosti na typové velikosti i v DC aplikacích do napětí až 750 V? Jelikož působení stejnosměrného proudu na jistič má svá specifika, je nutné mít na paměti několik základních věcí:

1)      Není spoušť, jako spoušť

Spouště jističů NZM se vyrábějí ve dvou provedeních – termomagnetické a elektronické. Termomagnetická spoušť  sestávající se z bimetalu a elektromagnetu, nemá s vyhodnocením nadproudů u stejnosměrného proudu zásadní obtíže. Jiná situace nastává u spouště elektronické. Elektronická spoušť využívá k vyhodnocení proudu protékaného jističem proud indukovaný na sekundárním vinutí proudových transformátorů umístěných v každé proudovodné dráze jističe. Vzhledem k tomu, že transformátor není schopen pracovat s DC proudy, je nutné pro stejnosměrné aplikace využít pouze jističe NZM s termomagnetickou spouští.

2)      Nastavení zkratové spouště

Zkratové spoušti trvá delší dobu, než dokáže zareagovat na zkrat v DC aplikaci. Z tohoto důvodu je nutné u ní nastavit nižší hodnotu proudu dle zadaného korekčního faktoru (hodnoty uvedené na spoušti jsou platné pro aplikace se střídavým napětím). Stejnosměrné korekční faktory jsou pro jednotlivé typové velikosti následující:

·         NZM1: 1,25

·         NZM2: 1,35

·         NZM3: 1,45

Pro přehlednost si uveďme jeden příklad. Jistič NZM typové velikosti 3 provozovaný s jmenovitým proudem 500 A. Zkratová spoušť má zapůsobit při 4x In, tzn. při 2000 A. Hodnota proudu, kterou je nutné nastavit na zkratové spoušti se vypočítá následovně: 2000/1,45=1379.

3)      Schéma zapojení

Z důvodu správného fungování časově závislé spouště je nutné dodržet předepsaná schémata zapojení. Možná zapojení jističů NZM v DC aplikacích jsou následující:

 

4)      Zkratová vypínací schopnost

Zkratová vypínací schopnost udaná pro střídavý proud není shodná se schopností pro stejnosměrný proud. Hodnoty Ics a Icu jsou pro jednotlivé typové velikosti následující:

 

hodnoty Icu

 

velikost 1

velikost 2

velikost 3

NZMN

15 kA / 500 V DC

30 kA / 750 V DC

30 kA / 750 V DC

NZMH

30 kA / 500 V DC

60 kA / 750 V DC

70 kA / 750 V DC

Ics

Ics = Icu

Ics = 25% Icu

Ics = Icu

 

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS