www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Pavouk 3 – Výuková videa česky

Program PAVOUK je určen pro návrh instalací v sítích TN, TT a IT nízkého střídavého napětí do velikosti 1000 V. Řeší paprskové i zauzlené sítě napájené z jednoho nebo více různých zdrojů (nadřazená síť, transformátor, generátor). Výsledkem výpočtu jsou informace o velikosti 3-fázového zkratového proudu, době odpojení spínacích prvků, úbytků napětí, selektivitě vypínacích prvků, záložní ochraně apod.

Nejen pro ty, kteří s programem Pavouk začínají, jsou připraveny na stránce www.xspider.eaton.eu  výuková videa, která krok po kroku demonstrují postup práce s programem. Najdete zde také názorná videa o novém modulu ArcRISK, která objasňují danou problematiku a ukazují možnosti a způsob použití.

Verze 3 je nová generace programu, která obsahuje nové grafické a výpočetní jádro a nové uživatelské rozhraní s intuitivním ovládáním. Výpočetní postupy jsou aktualizovány podle platných norem. Program je doplněn o nové funkce, jako je správce provozních stavů nebo modul ArcRISK pro vyhodnocení rizika vzniku popálení od elektrického oblouku.

Správce provozních stavů umožňuje simulovat různé provozní stavy sítě odpínáním zdrojů a zátěží. Každý spínací prvek má dva provozní stavy: zapnuto / vypnuto, a u každého motoru lze definovat: rozběh  / ustálený chod. Správce provozních stavů umožňuje pro nakreslené schéma zapojení sítě definovat soubor pojmenovaných provozních stavů. Pro každý provozní stav sítě je pak možné provádět výpočet zkratových poměrů dané konfigurace. Mezi provozními stavy sítě lze jednoduše přepínat.

Nový Modul ArcRISK umožňuje provést posouzení rizika práce na rozváděči z hlediska vzniku elektrického oblouku. Program Pavouk na základě výpočtů zkratového proudu provede přepočet na hodnotu vyzářené energie a kvantifikuje vliv jednotlivých ochranných opatření s možným návrhem řešení. Hodnocení rizika vzniku elektrického oblouku spočívá v posouzení rizika vzniku elektrického oblouku vzhledem ke konkrétní pracovní činnosti, kterou obsluha na daném rozváděči vykonává. 

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS