www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Odborná studie společnosti Eaton ukazující, jak mohou výrobci strojů zvýšit spolehlivost a bezpečnost vhodnou ochranou obvodů

PRAHA 10. 7. 2017 Společnost Eaton zveřejnila svojí odbornou studii Ochrana osob a strojů před škodlivými reziduálními proudy. Tento dokument vymezuje funkce a druhy proudových chráničů (RCD) a prakticky ukazuje, jak mohou výrobci strojů zvýšit spolehlivost a bezpečnost při současné úspoře času a peněz pro sebe i pro své zákazníky.

Jde o první odbornou studii společnosti Eaton, z řady tří dokumentů rozebírajících téma proudových chráničů. Obsahuje informace užitečné pro výrobce strojů a systémů, kteří se snaží pochopit problémy související s volbou a instalací RCD. Také se podrobně zabývá škodlivými účinky elektrického proudu na lidské tělo, fungováním RCD, jejich instalací a úlohou v celkové strategii ochrany.

„Pro výrobce strojů je velmi důležité znát elektrické poruchy, které mohou mít vliv na stroje a výrobní proces, a tento dokument je důležitým zdrojem informací pro ty, kteří si chtějí být jisti, že používají správné technologie a dodržují místní legislativu,“ uvádí Peter-Lukas Genowitz, produktový manažer RCCB ve společnosti Eaton. „Jen tak mohou zvýšit účinnost a ziskovost současně s ochranou obsluhy.“

Zařízení RCD rozpoznávají a reagují na reziduální proudy, chrání lidi před úrazem elektrickým proudem, snižují prostoje a eliminují rizika požáru. Tyto proudy mohou vznikat z mnoha důvodů a mohou nabývat různých forem, je tedy důležité vybrat vhodné RCD se správnými vypínacími charakteristikami. Instalace nesprávně zvoleného RCD nemusí chránit před skutečnými poruchami a může vyvolávat nežádoucí vypnutí, což vede k prostojům ve výrobě.

S různými normami a předpisy existujícími po celém světě si musí výrobce strojů vyvážející své výrobky do zahraničí být jist, že RCD odpovídá těmto mezinárodním normám. Správná volba výrobků použitelných ve všech zemích zamezí ztrátám času a zvyšování nákladů. Tento dokument také podrobně popisuje různé průběhy reziduálních proudů a rozebírá vhodný typ RCD pro použití k jejich rozpoznání a reakci na ně.

Pokrývá různé problémy s jevy v elektroinstalaci, které mohou vznikat a které výrobci strojů musí při výběru RCD zvažovat. Zahrnuje i to, jak běžné svodové proudy přispívají k vyhodnocovaným reziduálním proudům, jak mohou vysoké rázové proudy způsobovat nežádoucí vypnutí a jaká zařízení nabízejí ochranu proti nežádoucímu vypnutí v případě přechodných zemních svodových proudů. Tento dokument popisuje možné následky situací, kdy elektrický proud neteče určenými proudovými drahami.

„Proti těmto rizikům je tedy nutné bojovat jak kvůli bezpečnosti a ochraně zdraví, tak pro zajištění maximální efektivity a minimálních prostojů stroje,“ pokračuje Genowitz. „Výrobci strojů toho mohou dosáhnout volbou správných přístrojů pro ochranu obvodů.“

Navíc kromě proudových chráničů se může firma Eaton pochlubit jedinečnou řadou špičkových přístrojů pro ochranu obvodů, jako jsou instalační jističe, kompaktní a vzduchové jističe, pojistky a hydromagnetické jističe. Proto je společnost v ideálním postavení, kdy pomáhá výrobcům strojů od správného určení technických parametrů, výběru vhodných přístrojů, přes instalaci až po údržbu.

Tento dokument je k dispozici k bezplatnému stažení na adrese www.eaton.eu/cz/cp/rcd.                                                                                                                                         

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton) LinkedIn firemní stránce. 

 

 

Převzato z oficiálního webu společnosti EATON. Přejít na originální člíánek

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS