www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nový rozváděč vysokého napětí Xiria E

Nový modulární rozváděč vysokého napětí Xiria E byl uveden na trh v loňském roce s prvními realizacemi na konci prosince. Tento rozváděč spadá do produktové řady Xiria a je navržen tak, aby odpovídal a splňoval stále se zvyšujícím požadavkům a specifi kám trhu. 

Rozváděč Xiria E je modulárního typu, čili je rozšiřitelný. Počet polí v jednom rozváděčovém systému není omezen. V současné době jsou dodávána pole vybavená odpínačem a vypínačem jako hlavním spínacím prvkem. Je také dodáváno pole měření, které se používá jako tzv. otevřené pole měření určené pro tarifní měření. Je tedy vhodné pro použití
do transformátorových stanic na rozhraní mezi distribuční společností a odběratelem. Toto pole měření může být vybaveno měřicími transformátory proudu a napětí s pojistkou a bez ní. Tyto vlastnosti umožňují použít pole měření v jakýchkoli aplikacích. V průběhu letošního roku také dojde k uvedení dalších polí rozváděče Xiria E na trh. Budou to pole s podélnou spojkou přípojnic ať už s odpínačem nebo vypínačem jako hlavním spínacím prvkem. Dále pak pole přechodové a pole s přímým připojením na přípojnice. Pole odpínače se nejčastěji používá jako přívod nechráněných
kabelových smyček. Naopak pole vypínače se nejčastěji používá jako chráněný vývod na transformátory nebo na kabely. Ochranným prvkem je ve vypínačových polích ochrana WIC, pomocí této ochrany lze chránit zařízení proti nadproudu, zkratové poruše nebo zemnímu spojení.

Hlavní spínací prvky - odpínač a vypínač - jsou vybaveny vakuovými zhášedly. Konstrukce vakuových zhášedel společnosti Eaton a tím pádem i způsob zhášení elektrického oblouku je pod patentovou ochranou. Díky této dokonalé konstrukci a použitým materiálům je opotřebení zhášedel zanedbatelné. Ty jsou tak schopna sepnout vysoký počet spínacích
operací, až 30 000 krát v případě normálního provozního proudu, a to bez jakékoliv údržby. V případě vysokého zkratového proudu jsou zhášedla schopna sepnout až 100 spínacích operací. Izolace živých částí je zajištěna kombinací vzduchu a pevných izolantů. Pevnými izolanty rozumíme izolační materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Rozváděč tedy pro potřeby spínání a izolace nepoužívá plyn SF6. Pro zvýšení provozní bezpečnosti rozváděč využívá spínání ve dvou oddělených spínacích prvcích, tím prvním je hlavní spínací prvek (odpínač nebo vypínač), tím druhým je dvoupolohový přepínač, který slučuje funkci odpojovače a uzemňovače. Je tedy zřejmé, že mezi přípojnicemi a kabely jsou dvě potenciálové
bariéry, tento systém spínání tedy zvyšuje bezpečnost aplikace.

Rozváděč disponuje kontrolními okénky, která umožňují vizuálně určit polohu obou spínacích prvků, což také zvyšuje již tak vysokou úroveň provozní bezpečnosti. Pro další zvýšení bezpečnosti personálu je rozváděč vybaven kombinací mechanického a elektrického blokování. Například pro otevření vysokonapěťového kabelového prostoru je nutné provést
přesné spínací operace tak, aby bylo zabezpečeno, že vysokonapěťové kabely budou uzemněny. Provozní bezpečnost a spolehlivost dodávky elektrické energie je zlepšena i díky umístění všech primárních částí rozváděče v hermeticky uzavřené skříni. Tato skříň obsahuje vzduch o normálním atmosférickém tlaku. V případě proražení skříně tedy nedojde k poškození zařízení. Tato konstrukce se využívá hlavně pro zaručení stálých a neměnných podmínek během provozu. Další výhodou oproti ostatním rozváděčům je propojování polí tohoto modulárního rozváděče, které je zajištěno pomocí tzv. růžicových propojovacích dílů. Tyto díly mají z obou stran růžice srovnatelné s růžicemi u výsuvných vysokonapěťových vypínačů. Výhodou těchto růžic je, že pro propojení jednotlivých polí rozváděče není nutné žádných nástrojů. Propojování polí je tedy velice jednoduché a efektivní. Výhodou je i možnost využít pole vypínače a odpínače pro orientační měření
přívodu či vývodu. Pole totiž mohou být vybavena měřicími transformátory proudu toroidního typu, které jsou umístěné na přívodním či vývodním kabelu. Naopak měřicí transformátory napětí jsou klasického blokového typu. MTN jsou navíc chráněny proti ferorezonanci. Jako antiferorezonanční filtr společnost Eaton používá kombinaci cívky a rezistoru,
která je zapojena do terciálního okruhu MTN. Rozváděč Xiria E má kompaktní rozměry. Všechna pole kromě pole měření jsou široká 500 mm, hluboká 600 mm a vysoká 1325 mm. Pole měření je 850 mm široké, 750 mm hluboké a 1325 mm vysoké. Rozváděč může být vybaven ať už podstavcem nebo nadstavbovou skříní. Nejčastěji se používá podstavec
o výšce 250 mm. Naopak verze nadstavbové skříně je pouze jedna, vysoká 400 mm. Do této nadstavbové skříně je možné umístit libovolné zařízení pro měření, ochranu, regulaci a komunikaci. V nadstavbové skříni může být umístěno i sofistikovanější ochranné relé tak, aby bylo co nejvíce vyhověno požadavkům zákazníka.

Rozváděč Xiria E se nejčastěji používá v sítích se jmenovitým napětím 25 kV. Je vhodný zejména pro použití v transformátorových stanicích, aplikacích zelené energie a také v infrastruktuře. Vzhledem k vysokému počtu spínání vakuových zhášedel a faktu, že rozváděč nevyužívá plyn SF6 je zřejmé, že rozváděč může být použit i v těch nejnáročnějších a nejspecifi čtějších aplikacích Přípojnice tohoto rozváděče jsou dimenzované na jmenovitý proud 630 A.
Rozváděč je odolný vůči vnitřnímu oblouku dle IAC, konkrétně IAC AFL 20 kA - 1 s. Z hlediska třídy nepřerušenosti
provozu a třídy přepážek je charakterizován jako rozváděč LSC2B-PM. Modulární rozváděč Xiria E je vyvinut, zkonstruován a certifikován dle požadavků mezinárodní normy IEC 62271-200.
 

Fotogalerie
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS