www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nový E-Config 3.0

Nová generace programu pro přípravu cenových nabídek, objednávek, konfiguraci výrobků a návrh rozváděčů Eaton

Program E-Config 3 je softwarovým nástrojem určeným pro:

 • obchodní, výrobní a montážní firmy (kterým usnadní vytváření seznamu výrobků, které mají být nabídnuty zákazníkovi, nebo které mají být objednány);
 • výrobce rozváděčů (kterým umožní rychlé vytvoření montážního výkresu a přesnou specifikaci všech komponentů potřebných pro sestavení rozváděče);
 • projektanty (kterým usnadní základní návrh rozváděče – určení rozměrů, kontrolu osazení přístrojů, výpočet oteplení a stanovení orientační ceny).

E-Config 3 je program pro:

 • nalezení ceny výrobku;
 • přípravu cenových informací, technických specifikací, nabídek a objednávek;
 • konfiguraci výrobků (vytváření sestav základních přístrojů – příslušenství);
 • návrh rozváděčů.

E-Config 3 je nástupcem starších programů E-Config verze 2.4 a M-Profil verze 3.13. Obsahuje všechny funkce svých předchůdců a přidává nové možnosti. Má nový moderní uživatelský interface a nové grafické jádro podobné standardním CAD systémům.

Vytváření seznamu výrobků

E-Config 3 obsahuje kompletní databázi aktuálně dodávaných výrobků firmy Eaton. Vedle údajů nutných pro objednání (popis, typové označení, objednací číslo, cena) jsou v databázi obsaženy též základní technické parametry. K dispozici je konfigurace, tedy vytváření vazeb mezi základním přístrojem (výkonovým jističem, stykačem) a příslušenstvím (pomocné kontakty, motorový pohon).  Pro výrobkovou skupinu výkonových jističů jsou vazby kontrolovány (je vyloučen chybný návrh). Vyhledání výrobku z databáze je možné buď v datové tabulce na základě typového označení (objednacího čísla), nebo ve stromu databáze na základě technických parametrů. Seznam výrobků (cenová informace, technická specifikace, nabídka, objednávka) lze vytvořit v některém z těchto základních režimů:

 1. Režim Ceník: je sestavována množina výrobků vzájemně nesouvisejících; nejsou vytvářeny vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím. Může, nebo nemusí být prováděna sumarizace.
 2. Režim Konfigurátor: je sestavována technická specifikace, množina vzájemně souvisejících výrobků; jsou vytvářeny vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím. Pro některé skupiny výrobků (výkonové jističe) jsou vazby kontrolovány a jsou vyloučeny kolize mezi příslušenstvím v sestavě.

Po zadání rabatových slev a přirážek pro jednotlivé výrobkové skupiny lze stanovit konečnou cenovou nabídku. Seznam výrobků je možné vytisknout na tiskárnu, nebo vyexportovat do datového formátu XLS (nebo PDF) a to:

 • jako sumarizovaný seznam (prostý seznam vybraných výrobků);
 • strukturovaný seznam (jsou vyznačeny vazby mezi základním přístrojem a příslušenstvím).

Po přepnutí jazykové verze budou popisy výrobků automaticky přeloženy do zvoleného jazyka, např. do angličtiny.

Návrh rozváděčů

E-Config 3 podporuje projektování ucelené řady rozváděčů Eaton od malých rozvodnic až po samostatně stojící dvoumetrové rozváděčové skříně.

Návrh rozváděče začíná výběrem přístrojů z databáze a to stejným způsobem jako při vytváření seznamu materiálu (zde je doporučeno pracovat v režimu konfigurátor). Součástí programu je též otevřená databáze cizích výrobků (výrobků od jiných výrobců, např. svorkovnic), které si doplňuje sám uživatel. Rozváděč může být osazen komponenty od libovolného výrobce. Seznam přístrojů lze importovat z externího souboru, vytvořeného například v programu na kreslení schémat.

Dalším krokem je volba rozváděčového systému, tedy zda bude použita rozvodnice, oceloplechový nebo skříňový rozváděč. Již v tomto kroku je zohledňován seznam vybraných přístrojů a program upozorňuje na nevhodné řešení. Následuje návrh vnitřního uspořádání rozváděče (osazení přístrojových lišt, montážních desek, sběrnicových systémů elektroměrových van, krycích desek). K dispozici je funkce automatického osazení, vhodná pro projektanty, kteří se nechtějí zabývat detailním návrhem. Výhodné je též využití standardních sestav - již připravených polotovarů typických rozváděčů, které lze následně modifikovat. V případě rozvodnic nelze vnitřní uspořádání měnit.

Nyní lze provést osazení přístrojů ze seznamu do rozváděče. Je provedena kontrola, zda všechny přístroje mohou být osazeny a zda je k dispozici požadovaná rezerva. Program automaticky kontroluje všechny mechanické souvislosti (způsob montáže, montážní hloubka, prostor na montážní liště, …). Polohu osazených přístrojů lze dodatečně upravit. Neosazené výřezy v krycích deskách je nutno uzavřít záslepkami (k dispozici je opět funkce automatického osazení).

Projektant, nevyžadující podrobný návrh, může v tomto bodě svoji práci ukončit, vytisknout si rozměrový výkres (nebo ho připojit ke schématu zapojení - přes datový formát DXF) a provést výpočet orientační ceny. Výrobce rozváděčů může pokračovat dále podrobným řešením vnitřního uspořádání až do úrovně detailního montážního výkresu. Výkres lze doplnit jednoduchou volnou grafikou (úsečka, kružnice, text, kóta). Práce končí tiskem rozpisky, obsahující všechny potřebné komponenty včetně cen (ceny mohou být přepočteny podle aktuálního nastavení slev a přirážek pro jednotlivé výrobkové skupiny) a tiskem rozměrového výkresu. Lze též určit celkovou hmotnost rozváděče. Rozpisku i rozměrový výkres lze exportovat do formátu PDF.

Projektant by měl provést kontrolní výpočet oteplení. Výpočet oteplení je pro svou náročnost někdy zanedbáván, což může vést k nepříjemným překvapením za provozu. E-Config nabízí velmi jednoduchou pomůcku pro řešení uvedeného problému:

 • Pro rozvodnice provádí porovnání ztrátového výkonu osazených přístrojů s maximálním přípustným ztrátovým výkonem předepsaným výrobcem pro daný typ. Výsledkem je pouze konstatování: vyhovuje / nevyhovuje.
 • Pro oceloplechové rozváděče provádí podrobný výpočet oteplení dle normy ČSN IEC 890+A1 a to v horní části, třech čtvrtinách výšky a v jedné polovině výšky. Pro tento výpočet je nutné upřesnit způsob instalace, teplotu okolí a proudové zatížení hlavních a podružných sběrnic. Výsledkem je protokol s grafem rozložení teploty v rozváděči. Protokol lze vytisknout případně vyexportovat do souboru ve formátu XLS.

Pro samostatně stojící skříňové rozváděče lze vygenerovat výkres rozvodny (tj. řada rozváděčových polí vedle sebe). Výkres lze přes DXF formát přenést do libovolného CAD systému.

Aktualizace

Sortiment nabízených výrobků, technické parametry a ceny jsou průběžně aktualizovány. Program kontroluje přítomnost aktualizací na webu Eaton a nabízí uživateli jejich stažení. K dispozici je též funkce pro export kmenové databáze do formátu XLS. Uživatel tak může využít program jako zdroj dat, které pak importuje do vlastního informačního systému.

Dostupnost a technická podpora

Program E-Config 3 je k dispozici zdarma ke stažení na www.EatonElektrotechnika.cz v sekci Zákaznické centrum - Software. Uživatelům je k dispozici odborná technická podpora (tel: 267 990 440, e-mail: podporaCZ@eaton.com).

Fotogalerie
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS