www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nové UPS Eaton 93PM 400-500 kVA

Společnost Eaton rozšiřuje stávající řadu UPS Eaton 93PM o nová provedení, které disponují výkonem 400-500kVA. Řada UPS Eaton 93PM je díky své až 99% účinnosti a možnosti rozšíření určena pro všechny typy IT aplikací. UPS Eaton 93PM je třífázový systém s dvojitou konverzí a beztransformátorovou technologií. Nová provedení UPS 93PM jsou vyráběny ve verzích o výkonu 100-400 kW při účiníku 1 a ve verzích 100-500 kVA při účiníku 0,9/0,95.

UPS Eaton 93PM se skládá z několika hlavních částí, přičemž nejdůležitější jsou výkonové moduly UPM. Tyto moduly se skládají z usměrňovače, střídače, bateriového konvertoru, nezávislého ovládání a dalších neméně důležitých částí. Jeden UPS může disponovat až 8 paralelně pracujícími UPM. Moduly lze doplňovat postupně tak, jak rostou požadavky aplikace, přičemž se nezvyšují nároky na půdorysný prostor UPS. Náklady jsou tak nižší než při pořízení zcela nového zařízení. Uživatelé tím optimalizují své výdaje a platí za rozšiřování zařízení průběžně, zejména podle tempa růstu své firmy. Každý výkonový modul je schopen provozu nezávisle na ostatních výkonových modulech. Komunikace v paralelním chodu jednotlivých modulů je zajištěna pomocí technologie Hot Sync, která zajišťuje bezchybnou komunikaci i v případě paralelního chodu mezi několika UPS, přičemž lze provozovat až 4 paralelní UPS Eaton 93PM současně.

Další důležitou součástí je statický bypass, který zajišťuje napájení kritické zátěže např. při využívání technologie ESS, která umožňuje navýšit účinnost systému až na 99 %. Statický bypass je centralizovaný pro celý UPS a je dimenzován na plný výkon UPS už od prvního dne provozu. Při případném navýšení počtu výkonových modulů není nutné upravovat statický bypass. Samotný statický bypass se skládá ze statického spínače a stykače proti zpětnému toku výkonu, které jsou zapojeny v sérii. Na vstupu bypassu, stejně jako na vstupu usměrňovače je zapojena řídicí jednotka, která trvale sleduje kvalitu napájení a automaticky určuje přepínání mezi napájením přes výkonový modul nebo statický bypass např. při déletrvajícím přetížení. Přepínání mezi těmito způsoby napájení není delší než 2 ms.

Nedílnou součástí je i plně dotykový LCD displej, který je umístěn na předních dveřích UPS v ergonomické výšce. Displej umožňuje kompletně ovládat UPS, včetně přepínaní mezi jednotlivými provozními režimy, sledování naměřených hodnot výkonu, proudu nebo napětí, nebo monitorování všech paralelně zapojených UPS z jednoho místa. LCD zobrazuje informace v grafickém i numerickém formátu. Rovněž má webové rozhraní, jež dovoluje vzdálenou správu, monitorování a snadnou integraci UPS do podnikových systémů řízení spotřeby energie.

Mezi základní charakteristiky UPS 93PM patří nejnižší celkové náklady na vlastnictví ze všech dostupných UPS na trhu, škálovatelnost a spolehlivost, snadná instalace a snadné ovládání. Nejnižších celkových nákladů je dosaženo díky tříúrovňové technologii přinášející nejvyšší energetickou účinnost. Původní „vyšší“ investice je kompenzována budoucí nižší vlastní spotřebou výkonových prvků. Díky vnitřnímu modulárnímu uspořádání lze UPS rozšiřovat jak v kapacitním tak v redundantním rozsahu, čímž lze řídit náklady na energii spolu s růstem zátěže.

Systém UPS Eaton 93PM využívá několik inovativních technologií, které pomáhají zlepšovat technické parametry systému nebo např. snižovat náklady. Jednou takovou technologií je VMMS (Variable Module Management Systém), která má za úkol optimalizovat zatížení jednotlivých výkonových modulů, a tím zvyšovat účinnost systému. Další technologií, kterou lze využít je technologie ESS (Energy Saver System), při které je zátěž napájena přes statický bypass, přičemž se dosahuje celkové účinnosti systému až 99 %. Zvyšování doby životnosti baterií až o 50 % má na starosti technologie ABM. Všechny tyto a ostatní technologie mají přímý vliv na celkové náklady a na finanční stránku projektu, která je díky produktům Eaton velice příznivá.

 

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS