www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nové digitální jističe NZM se spouští Power Xpert Release (PXR)

Tradiční kompaktní design, maximální výkon a spolehlivost

Nová generace elektronických spouští je k dispozici hned ve 3 variantách – PXR10, PXR20 a PXR25. Technologie PXR přináší nové možnosti hlavně z pohledu měření elektrické energie, komunikace naměřených dat a sledování stavu jističe. Tato technologie je v současnosti integrovaná do vzduchových jističů série IZMX a umožňuje jejich konfiguraci a testovaní prostřednictvím PC. Již nejnižší řada spouští PXR10 nabízí pokročilé testování jističů pomocí PC a aplikace Power Xpert Protection Manager. Software testuje celou část měřícího a vyhodnocovacího ústrojí spouště metodou secondary injection test. Přivádí napětí na svorky Rogowského cívky, které simuluje napětí indukované proudem v proudových drahách jističe, jež je následně vyhodnocen elektronikou uvnitř spouště. Tímto postupem je ověřen jak hardware a firmware, tak v případě potřeby i spínací mechanismus a mechanika jističe.

Všechny tři druhy spouští jsou schopné měřit a indikovat protékané proudy. Výhodou použití Rogowského cívky je vysoká přesnost měření v celém rozsahu měřených proudů. Navíc verze PXR25 disponuje měřením třídy přesnosti 1, čímž splňuje požadavky pro měření dle požadavků ISO 50001 – Systému managementu hospodaření s energiemi a je ve shodě s normou ČSN EN 61557-12. Umožňuje měřit a komunikovat elektrické veličiny, jako jsou hodnoty napětí, proudů, výkonů, frekvence a účiníku. Jednoduché připojení USB kabelem k PC ulehčuje přístup k informacím o stavu a nastavení jističe, parametrech sítě a umožňuje vytváření reportů a jejich následný tisk. Tato data jsou základem pro neustálé zlepšování systému řízení a údržby.

Novinkou je též reléový modul v kombinaci s podpěťovou nebo vypínací cívkou. Programovatelnému dvojitému reléovému kontaktu mohou být volitelně přiřazeny funkce z databáze cca 30 parametrů, mezi kterými jsou i informace o přetížení jističe, vypnutí zkratovou spouští, vysoké teplotě nebo o celkové kondici jističe. Verze PXR25 s displejem navíc už z výroby obsahuje modul rozhraní, který je základem pro připojení komunikačních modulů Modbus RTU, Profibus DP, Modbus TCP apod. Tento modul vytváří rozhraní mezi elektronickou spouští jističe a komunikačními moduly a zároveň slouží pro napájení spouště, aby trvale zobrazovala hodnoty na displeji i při výpadku napájení na hlavních svorkách jističe.

Podobně jako u stávajících jističů NZM s elektronickou spouští i nová řada obsahuje LED pro indikaci stavu a přetížení. Zeleno-červená LED indikuje aktuální stav: Při spínání jističe trvale svítí zeleně. Zelené blikání indikuje normální provoz. Při přetížení jističe se LED rozsvítí oranžově a nakonec červené blikání signalizuje chybu v elektronické spoušti. Tato upozornění je možné signalizovat i prostřednictvím komunikačních rozhraní.

Pro zvýšení bezpečnosti při údržbě je možné jističe se spouští PXR25 vybavit funkcí ARMS (arc-flash reduction maintenance system). Tato funkce přenastaví vypínací charakteristiku tak, aby jistič v případě poruchy, zejména při výskytu obloukového zkratu, vypnul v co nejkratším možném čase, čímž dochází k minimalizaci energie vyzářené obloukem do okolí a snížení rizika popálení pracovníků údržby. Jističe vybavené touto funkcí tak slouží jako základní stavební kámen pro konstrukci bezpečných rozváděčů a elektrických zařízení. Dále u těchto jističů lze využít funkce ZSI – zonální selektivity. Jističe navzájem propojené komunikační dvojlinkou jsou v případě poruchy schopné zjistit, který jistič je nejblíže poruše. Tento jistič pak ignoruje nastavené zpoždění zkratové spouště a vypíná okamžitě, čímž dochází ke snížení doby trvání poruchy při zachování selektivního chování jističů. Tuto funkce lze využít jak u jističů NZM s PXR25, tak i u vzduchových jističů IXMZ.

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS