www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nově aktualizovaná databáze výrobků Eaton

Databáze výrobků Eaton (výběr ze sortimentu) v datovém formátu pro elektroprojekční software EPLAN Electric P8, ELCAD a výkresy ve formátu DWG / DXF byly aktualizovány a jsou zveřejněny na webu Eaton na stránce Zákaznické centrum - M-Data & CAD-Data.

Databáze EPLAN Electric P8 obsahují aktuálně platné výrobky pro region Česká republika a Slovensko (výběr ze sortimentu). Databáze je vícejazyčná, jazykově závislé texty (popisy přístrojů) jsou v češtině, angličtině a ruštině.
Pro většinu nejčastěji používaných výrobků jsou přiřazena symbolová makra. Pro přístroje typu stykače a relé jsou přiřazeny funkční šablony. Naleznete zde grafi cká makra - soubory s čelním pohledem na přístroj - pro osazování do rozváděčů. Dále jsou zde uvedeny odkazy na fotografi e výrobků (soubory s fotografi emi je nutno stáhnout samostatně). K dispozici jsou též dílčí menší soubory obsahující jednotlivé výrobkové skupiny.
V databázi pro ELCAD byla aktualizována data pro Instalační přístroje, Průmyslové přístroje a přístroje xComfort. Byly vyjmuty vyřazené výrobky, doplněny nové výrobky, provedena aktualizace cen a pro některé přístroje doplněny odkazy na grafická makra.
Rovněž byly zaktualizovány výkresy v datovém formátu DWG a DXF (rozměrové výkresy, schémata zapojení, rozvodnice, …). Výkresy ve formátu DWG byly vytvořeny pro formát AutoCAD 2010. Uživatelé starších verzí AutoCADu mohou použít univerzální datový formát DXF. Novinky přidané v letech 2010 – 2012 jsou k dispozici v souhrnných výkresech. Uživatel
si může příslušný výrobek najít a přenést prostředky AutoCADu.

Uvedené databáze je možné přímo stáhnout
na stránce: http://www.eatonelektrotechnika.cz/
podpora-katalogy_pristroju

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS