www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nová generace spouští pro vzduchové jističe do 4000 A

Společnost Eaton neustále přináší inovace a vylepšení svých produktů a stejně tak tomu je i v oblasti vzduchového jištění do 4000A. Jističe IZMX jsou vybaveny novým typem spouště, který zajišťuje lepší ochranu zařízení a bezpečnost pro obsluhu v případě, že dojde k poruše. Výběr spouště je nyní jednodušší, v nabídce jsou dva typy: Univerzální selektivní spoušť (PXR20) a Univerzální selektivní spoušť s měřicími funkcemi (PXR25). Obsahují více funkcí a přinášejí několik vylepšení.

Nové funkce spouště Power Xpert Release (PXR)

Již základní spoušť přináší velký grafický LCD displej. Zákazník tak má možnost sledovat velikost proudu v jednotlivých fázích s přesností - + 1%, zjistit stav baterie nebo zkontrolovat stav funkce ZSI (Zónové Selektivní Blokování), která je nyní součástí každého jističe. Funkce ZSI zajišťuje komunikaci mezi jističi po signalizační sběrnici a tedy zkrat odpojí pouze jistič bezprostředně před místem poruchy. Výhodou funkce zónového selektivního blokování ve srovnání s běžnou časovou selektivitou je výrazné snížení doby zpoždění do vypnutí. Snižuje se tím tepelné a dynamické namáhání, čímž je zvýšena ochrana zařízení. Změnu jmenovitého proudu jističe (pokud už nestačí nastavení Ir) již není třeba dělat zakoupením příslušné redukční vložky, ale stačí použít jeden redukční klíč na nastavení potřebné hodnoty In. Nejčastěji používaný typ komunikace Modbus RTU je nyní vestavěný a je součástí každé spouště PXR25 (volitelně u PXR20). V nabídce nadále zůstávají externí komikačné moduly s protokoly PROFIBUS-DP, Modbus-RTU a Ethernetový modul s protokolmni Modbus-TCP, http(s) a SMTP. V menu displeje najdeme QR kód, který jistič jednoduše identifikuje a poskytne další informace o jističi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Softvér Power Xpert Protection Manager (PXPM)

Integrované rozhraní USB umožňuje provádět pravidelné testování a ověřování funkcí ochrany PXR a dalších obvodů jističe. Testování je realizováno pomocí bezplatného softwaru. Spoušť jističe obsahuje separátní pomocné obvody pro testování, které generují testovací proudy, obdobně jako proudové snímací transformátory v jističi. Tím dochází k otestování celého vyhodnocovacího řetězce spouště jističe pro aktuální nastavení. Další pomocné obvody testují funkčnost proudových snímacích transformátorů. Výsledky testu jsou reprezentativní a představují kompletní informaci o stavu snímacích a vyhodnocovacích obvodů spouště PXR. Software PXPM obsahuje i modul pro snadnou tvorbu reportů s datem vytvoření a archivaci získaných hodnot. Umožňuje  také zapnutí / vypnutí doplňkových funkcí (nikoli základních parametrů ochrany) a zachycování průběhů měřených veličin. Ovládání PXPM softvéru je velmi intuitivní a obsahuje dva základní módy a to „Control Mode“ a „Test Mode“. V režimu ovládání „Control Mode“ lze získat a spravovat vybraná diagnostická data včetně resetování historie měřených hodnot. V testovacím módu „Test Mode“ je možné provést komplexní testování spouště jističe pro různé velikosti pracovního či násobky jmenovitého proudu jističe.

 

 

ARMSTM (Systém pro omezení obloukových zkratů při údržbě)

Technologie Arcflash Reduction Maintenance System AMRSTM patentovaná společností Eaton zajišťuje zvýšenou bezpečnost servisních pracovníků na místech údržby umístěných po směru toku proudu, a to využitím jednoduché a spolehlivé metody zaručující snížení časů vypnutí zkratů a redukce uvolněné energie v případě obloukového zkratu (záření, hluk, tlak, teplota). Systém ARMSTM využívá samostatný analogový vypínací obvod, který zajišťuje rychlejší zpracování signálu a kratší doby přerušení než standardní (digitální) zkratová ochrana. Funkce ARMSTM se aktivuje buď přímo na jističi pomocí ovladače umístěného na spoušti, nebo dálkově prostřednictvím komunikace nebo dveřním kontaktem. Systém ARMSTM lze integrovat volitelně do obou spouští PXR20 a PXR25.

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS