www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Návrh úplných krytů v programu E-Config

Firma Eaton Elektrotechnika s.r.o., nabízí rozvodnice pod omítku a do dutých stěn řady KLV, které byly odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24. Výhodou úplného krytu je, že se na něj nevztahuje nutnost vydávat prohlášení o shodě, přesto je nutné při jeho výrobě postupovat v souladu s elektrotechnickými předpisy a normami a je nutné posoudit, zda je úplný kryt vhodný pro použití v dané aplikaci. Program E-Config tuto kontrolu umí díky nové funkci pro návrh úplných krytů realizovat za Vás a navíc nabízí spoustu užitečných funkcí, které Vám návrh úplného krytu ještě více zjednoduší.

Návrh úplného krytu v programu E-Config

Základem pro návrh úplného krytu v programu E-Config je soupiska (seznamu přístrojů), které budou do daného úplného krytu integrovány. Vytvoření soupisky je velice snadné a intuitivní. U krytu PD je možné přístroje vkládat z databáze přístrojů firmy Eaton, u krytů GP je výběr elektrických zařízení Eaton omezen a další zařízení, jako např. modemy, je potřeba nejdříve nadefinovat jako cizí přístroj včetně jeho ztrátového výkonu. Poté, co máme vytvořenou soupisku, můžeme přístroje osadit (integrovat) do úplného krytu. Jako „rozváděč“ v programu E-Config je potřeba zvolit skříň KLV, která je odzkoušena jako úplný kryt. Osazení je možno provést jediným tlačítkem. Program za nás pohlídá, zda jsou všechny přístroje osazeny a zda nedochází k žádné kolizi. Rovněž je u krytu PD potřeba zaslepit volné výřezy v krycí desce záslepkami tak, aby byl zachován odpovídající stupeň krytí.

Textové pole: Obr. 1– Úplný kryt  PD. Je možné vkládat pouze instalační přístroje uvedené v montážním návodu. Všechny přístroje musí být osazeny na DIN lištách a neobsazené přístroje musí být zaslepeny.

 

 

 

Textové pole: Obr. 2 – Úplný kryt GP. Přístroje třetích stran je potřeba nejdříve nadefinovat včetně ztrátového výkonu.

 

 

 

Další novou funkcionalitou v programu E-Config je možnost vygenerovat na základě vytvořené soupisky přístrojů schéma zapojení. Takové schéma může být použito pro stavební dokumentaci či může být součástí úplného krytu. Toto ocení hlavně elektrikáři, kteří nemají přístup k drahým a složitým kreslícím softwarům, dále pak revizní technici, kteří tak mohou úplný kryt zkontrolovat na základě schématu.  Schéma zapojení se jedním kliknutím myši vygeneruje na základě vytvořené soupisky. Z tohoto důvodu je vhodné přístroje v soupisce řadit tak, aby odpovídali topologii zapojení (např. vypínač na prvním místě, předřazený chránič na druhém místě a za ním přiřazené jističe). Samozřejmě je následně možné v editoru schémat přístroje libovolně přesouvat. Práce v tomto editoru je velice jednoduchá a intuitivní. Samozřejmostí je pak export do DXF případně PDF formátu. Editor schémat rovněž umožňuje popisovat jednotlivé vývody, kabely, kontrolovat logiku zapojení a spoustu dalšího.

Na závěr už zbývá pouze ověřit, zda byl návrh úplného krytu proveden správně a zda odpovídá normě
ČSN EN 60670-24 a montážnímu návodu (zda například nebyly integrovány nepovolené přístroje u krytu PD či zda nebylo překročeno maximální povolené oteplení u krytu GP). K tomu slouží funkce „Ověření návrhu“ v programu E-Config. Pokud jsme při návrhu neudělali chybu, spustí se dialogové okno, ve kterém už stačí pouze zadat počet fází, nadefinovat vstupní jistící přístroj a jmenovitý proud. Na základě těchto údajů se vygeneruje protokol o kompletaci úplného krytu, ve kterém jsou přehledně zobrazeny všechny údaje o úplném krytu (použitý typ krytu,  seznam přístrojů, jmenovitý proud, vypočítaný ztrátový výkon atd.). Ačkoliv norma žádnou dokumentaci k úplnému krytu nevyžaduje, je přesto doporučeno tuto dokumentaci k úplnému krytu dodávat i spolu se schématem zapojení. To při revizi usnadní práci reviznímu technikovi a v případě úprav v budoucnu se pracovník lépe zorientuje. Rovněž to Vaší práci přidává určitou přidanou hodnotu, díky čemuž budete mít před konkurencí vždy náskok.

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS