www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Kompaktní jističe Power Defense

Cenově dostupné výkonové jištění se zachovaným důrazem na bezpečnost a spolehlivost

Kompaktní jističe zaujímají významnou a neoddiskutovatelnou roli v distribuci elektrické energie a ochraně elektrických obvodů. Proto společnost Eaton vyslyšela přání mnoha zákazníků a ke své prémiové řadě jističů NZM, kterou jistě není nutné mezi odbornou veřejností dlouze představovat, uvádí na trh novou řadu výkonových jističů – jističe Power Defense. Tato řada představuje nákladově efektivní řešení výkonového jištění se zachovaným důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Technické parametry a šíře portfolia předurčují tyto jističe pro použití ve většině rezidenčních a komerčních aplikacích, do kterých přinášejí inovativní koncept ochrany obvodů a nabízí přehledné komunikační a diagnostické funkce prostřednictvím nejmodernějších elektronických spouští, vybavených USB portem, a softwaru PXPM (Power Xpert Protection Manager).

Jističe Power Defense jsou k dispozici jak s termomagnetickými, tak elektronickými spouštěmi určenými pro ochranu obvodů - s nastavitelným redukovaným proudem (Ir) a nastavitelnou hodnotou proudu okamžité zkratové spouště (Ii). Tyto spouště jsou též označovány jako LI. Elektronické spouště se vyznačují výjimečně širokým rozsahem nastavení hodnot proudů. U redukovaného proudu (Ir) se jedná o rozsah nastavení začínající již na 0,25 násobku jmenovité hodnoty jističe. To činí tyto přístroje velmi univerzálními a vhodnými i pro aplikace s předpokladem budoucího rozšíření a to bez nutnosti výměny již jednou osazených jističů. Termomagnetické spouště jsou přímo šité na míru pro použití v našich teplotních podmínkách, to znamená, že jsou kalibrovány pro použití při okolní teplotě 40°C bez nutnosti použití teplotních korekčních faktorů.

Nejdůležitější parametry v jednotlivých bodech

  • Jmenovitý proud 16 až 800 A
  • 4 typové velikosti ( do 160 A, 250 A, 630 A a 800 A)
  • 3pólové provedení
  • Jmenovité napětí 415 V AC
  • Vypínací schopnost 36 a 50 kA
  • Elektronické i termomagnetické spouště
  • Spoušť pro ochranu obvodů a kabelů (LI)

Všestranné příslušenství pro dodatečnou montáž

Moderní systém kompaktních jističů si dnes již nelze představit bez možnosti dodatečné montáže příslušenství. Proto i pro jističe Power Defense je dostupná vlastní řada příslušenství, které si klade za cíl uspokojit potřeby a nároky kladené na tyto jističe v rezidenčních a komerčních aplikacích. Z tohoto důvodu nechybí v nabídce podpěťové a vypínací spouště pro běžně používaná napětí, ovládací rukojeti pro montáž přímo na jistič nebo rukojeti s dveřní spojkou. Výhodou jsou jedny pomocné kontakty pro všechny typové velikosti, které v závislosti na použité pozici uvnitř přístroje mohou sloužit buď jako pomocné, nebo jako signalizační kontakty pro signalizaci vypnutí prostřednictvím nadproudové spouště. Malá šířka těchto kontaktů umožňuje použití až 4 jednotek kontaktů v jističi typové velikosti 1 (jistič s jmenovitým proudem do 160 A) a až 6 jednotek v jističi typové velikosti 4. Samozřejmostí jsou pak různé typy svorek pro připojení vodičů.

V případě použití rozváděčových systémů xEnergy Basic a xEnergy Light lze s výhodou použít pro osazení jističů Power Defense montážní sady, které tak významně šetří čas a zvyšují komfort montáže. Montážní sady lze montovat buď na bočnici BPZ-MSW, tak i zadní montážní rám a jsou dostupné ve variantách jak pro horizontální, tak i pro svislou montáž jednoho či více jističů. Pro snadnou konfiguraci samotného výkonového jističe nebo celého rozváděče je užitečným pomocníkem software E-Config firmy Eaton.

Jednoduchá konfigurace a ověření návrhu

Konfigurace výkonových jističů a jejich příslušenství občas dokáže pěkně potrápit. Nicméně jističe Power Defense jsou plně implementovány do programu E-Config, kde lze využít funkci konfigurátoru s kontrolou vazeb. Ta má za úkol zajistit, že uživatelská sestava jistič (vypínač) a uvažované příslušenství je kompatibilní a daná sestava je realizovatelná a funkční. Tím lze předejít mnohým překvapením a z nich plynoucích komplikací při realizaci samotné zakázky. E-Config zároveň slouží jako konfigurátor rozváděčů Eaton, ve kterém lze sestavit vlastní rozváděč a osadit jej přístroji. Výstupem z tohoto procesu je pak kompletní seznam materiálu pro úspěšné sestavení rozváděče a výkresová dokumentace včetně ověření oteplení. Celý proces lze volitelně zakončit ověřením návrhu. Tato funkce v programu E-Config provádí uživatele procesem ověření rozváděče a generuje dokumentaci, která je požadovaná normami a nutná k posouzení shody rozváděče dle NV 118/2016 Sb. a souboru norem ČSN EN 61439.

Plnohodnotná podpora projektování

Jističe Power Defense jsou plně připraveny pro vaše stávající i budoucí projekty. Proto byly nazkoušeny typické kombinace jističů a výstupem z těchto zkoušek jsou tabulky selektivity a záložní ochrany, které jsou dostupné v přehledovém katalogu. Navíc jsou jističe Power Defense plně implementovány do programu Pavouk (xSpider) pro návrh a dimenzování sítí nízkého napětí. Pavouk provádí výpočet úbytků napětí, rozložení zátěže, zkratových proudů, impedancí a následně kontrolu vhodnosti použitých kabelů a jisticích přístrojů. Program je určen především pro projektanty a výpočtáře. Představuje užitečný nástroj zajišťující to, že vaše projekty budou odpovídat platným elektroinstalačním normám a nejnovějším poznatkům v elektrotechnické praxi. Výpočtové postupy vycházejí z platných ČSN norem. Mezi další přednosti Pavouka patří přehledná práce s vypínacími charakteristikami použitých jistících přístrojů, včetně kontroly selektivity a záložní ochrany.

Další informace k produktům Eaton lze nalézt na stránkách www.eaton.cz , stejně tak jako programy E-Config a Pavouk, které jsou na uvedených stránkách k dispozici ke stažení zdarma.

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS