www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Jak navrhnout zónovou regulaci topení/chlazení? Topná sezóna se blíží!

Každý dům je nutné vytápět.Správně navržená regulace může uspořit až 30% nákladů na vytápění.
Do obyváku se nainstaluje řídicí jednotka Room Manager (RM) a do jednotlivých místností bezdrátové prostorové termostaty pro vyhodnocení aktuální teploty. Pokud je vytápění zajištěno radiátory – osadí se na ně RF bezdrátové hlavice se spojitou regulací průtoku. I pro podlahové vytápění máme řešení – do teplovodního rozdělovače se nainstaluje RF Multiaktor, který dokáže nezávisle regulovat až 12 topných okruhů pro vytápění/chlazení.

Této regulaci říkáme zónová, neboť každá část domu je vytápěna pouze v požadovaném čase a na požadovanou teplotu. V době nepřítomnosti je topení udržováno na snížené teplotě – nejčastěji noční, nebo standby. Stejně tomu tak je i při odchodu, pokud je dům opuštěn

 

Řídicí jednotka Room Manager pro regulaci vytápění max. 6 místností

Díky bezdrátové komunikaci mezi Room Managerem (RM) a ostatními RF komponenty, lze tuto instalaci provést v každém domě nebo bytě. Je jedno, zda se jedná o panelový byt, nebo starší dům. Všichni asi známe obvyklé řešení návrhu regulace - jeden centrální „referenční“ termostat, který spíná rovnou kotel. Je nutné říci, že tato regulace v dnešní době je zcela nevyhovující, neboť nepřináší žádné úspory energií na vytápění a uživatelům neposkytuje požadovaný komfort v jednotlivých místnostech.

Room Manager (typ CRMA-00/14) je vhodný pro časové řízení rolet, ovládání spotřebičů a osvětlení, zobrazení spotřebované nebo vyrobené energie, pro bezpečnostní funkce při zaplavení, požáru či neoprávněném vstupu, pro simulaci přítomnosti když nejste doma, ale hlavně pro řízení vytápění a chlazení v šesti zónách. Na základě různých požadavků lze v místnostech udržovat v požadovaném čase jednu z teplot: komfortní, standby, noční nebo protimrazovou.

Zabudovaný senzor teploty vyhodnocuje teplotu v místnosti instalace RM, dalších pět místností reguluje s využitím RF pokojových termostatů (CRCA-00/04). Při použití RF bezdrátových hlavic je možné také převzít snímanou teplotu přímo z hlavice, ale je pochopitelné, že toto měření teploty není tak přesné neboť je ovlivněno topením radiátoru.  Sice se ušetří montáž RF prostorového termostatu v místnosti, ale uživatel tak ztrácí možnost rychlé změny teploty a to pouhým otočením kolečka na RF prostorovém termostatu. Do koupelny nezapomeňte instalovat RF prostorový termostat s vlhkoměrem (CRCA-00/05) pro automatické spínání ventilátoru.

Instalace se obejde bez prachu a špíny, protože není třeba pokládat nová kabelová vedení. K radiátorům už není třeba vést kabel 230V pro ovládání termoelektrických pohonů ventilů 230V, umístěných na radiátorech. Navíc kabel od hlavice láká malé děti k prozkoumání... Regulaci lze zajistit komfortně použitím bezdrátových hlavic s motorickým pohonem pro plynulé řízení ventilů. Bezdrátové hlavice jsou napájeny dvěma bateriemi s životností min. dvou topných sezón. Termoelektrické ventily 230V, ovládané RF Multiaktorem, se použijí už jenom pro regulaci podlahového vytápění.

Velmi důležité je spínání zdroje tepla nebo čerpadla. Pokud je požadavek na vytápění alespoň z jedné místnosti, RM zapne kotel, příp. čerpadlo s topnou nebo chladící vodou. Pro dosažení úspor je nezbytné využití centrálního tlačítka. Stiskem odchodového RF tlačítka lze centrálně zhasnout světla, vypnout vybrané spotřebiče a ve všech místnostech aktivovat úsporný vytápěcí režim – např. standby nebo noční teplotu ve všech místnostech. Obdobnou funkci lze zajistit při zakódování objektu RF binárním vstupem, připojeným ke kontaktu EZS. Je-li použit Room Manager s Bluetoothem, vytápěcí režim (Automatika, Den, Noc, Protimráz, VYP) lze vzdáleně přizpůsobit odesláním SMS.

Obdobně je možné zakódovat, zjistit venkovní nebo vnitřní teplotu v místnosti, ověřit teplotu kotle, TUV a ostatních technologií. Dotazující SMS zprávou je možné si vyžádat údaje z bezdrátových měřičů elektrické energie, vody, plynu. Mobilním telefonem je možné ovládat RF aktory pomocí SMS nebo i prozvoněním. Je k tomu však zapotřebí propojení Room Manageru (integrovaný Bluetooth) s průmyslovým GPRS SMS Bluetooth modemem nebo i starším mobilním telefonem. Moderní řešení ovládání je ale použití RF Smart Manageru, který komunikuje v síti internetu.

 

Nová řídicí jednotka Smart Manager pro regulaci topení a chlazení bez omezení

Při požadavku zónového řízení více než šesti místností a ovládání ze smartphonu nebo tabletu, použijte nové řešení - RF Smart Manager. Jednotka ale umí mnohem více. Reguluje radiátory i podlahové topení.

Řídicí jednotka Smart Manager (CHCA-00/01) je srdcem každé chytré elektroinstalace. Instaluje se při požadavku zónové regulace vytápění a ovládání RF systému ze smartphonů nebo tabletů. Do internetu se připojí přes WiFi router, pro komunikaci využívá TCP/IP protokol. Jelikož využívá DHCP IP adresu, začlenění do LAN sítě je velmi snadné. Eaton server zajistí ověření přístupových oprávnění a případnou aktualizaci sw Smart Manageru.


RF Smart Manager (SM) zprostředkovává vzdálené propojení domácnosti s chytrým telefonem prostřednictvím internetu. Kromě ovládání osvětlení, rolet a spotřebičů zajišťuje především zónové řízení vytápění a chlazení, vyhodnocení spotřeby energií, logické řízení domácnosti s časovými a jinými komfortními funkcemi, obdobně jako jsou obsaženy v Room Manageru. Je vybaven SMS a e-mailovou komunikací, software umožňuje integraci IP kamer několika typů, nabízí uživatelskou parametrizaci scén, časovačů a teplot.

Pro ovládání je nutné do všech smartphonů a tabletů nainstalovat aplikaci

Smart Home xComfort, která zprostředkuje komunikaci se Smart Managerem. Přístup je zabezpečen heslem a uživatelským jménem. Pro zařízení iOS Apple a OS Android se aplikace ZDARMA stáhne z marketu mobilních aplikací (App Store / Google play).

 

Bezdrátová hlavice pro radiátory s motorickým pohonem

RF hlavice (CHVZ-01/03) reguluje radiátor velmi tiše a plynule motorovým pohonem v rozsahu 0-100% - na nastavenou teplotu a v požadovaném čase.  RF hlavice má zabudovaný teplotní senzor, citlivost měření 0,1°C, zobrazení 0,5°C. Je napájena dvěma bateriemi 1,5V (AA), životnost přibližně 2 roky. Stav baterie je signalizován na hlavici a v případě vybití je v dostatečném předstihu indikován na RM. Velký displej s modrým podsvícením poskytuje základní informace o aktuální a požadované teplotě, vytápěcím režimu, časovém profilu (6 přerušení během dne), času, dnu a stavu topení. Hlavici lze namontovat na všechny běžné radiátory se závitem M30x1,5 mm, součástí balení jsou redukční kroužky pro Danfoss.

Hlavice je vybavena základními funkcemi: Dětská pojistka pro zamknutí ovládacích tlačítek, Léto vypíná regulaci a šetří baterie, Otevřené okno vypíná topení na definovanou dobu při prudkém snížení teploty v místnosti, Protimráz vždy aktivuje vytápění při poklesu pod nastavenou hranici.

 

Bezdrátová hlavice pracuje také samostatně bez použití řídicí jednotky. Tři možnosti použití:

1/ Autonomní provoz bez použití řídicí jednotky xComfort

Nastavení všech hodnot pro autonomní řízení radiátoru přímo na displeji hlavice nebo softwarem MRF (velmi komfortní funkce).  Provozní režimy: AUTO, Manual,Holiday aParty. V režimu AUTO se topí na dvě teploty (DEN a NOC), nastavuje se časový vytápěcí režim. Aktuální teplota je měřena vnitřním teplotním senzorem. Režim Manual je vhodný pro vytápění na libovolnou teplotu po celý den bez časového omezení, nastavení teploty kolečkem na hlavici. Ukončení režimu ručním přepnutím do režimu AUTO. V režimu Holiday se nastavuje datum a čas příjezdu a snížená teplota po dobu nepřítomnosti. Tlačítkem Party se aktivuje vytápění na zvolenou dobu (1 stisknutí = 1 hodina, 2 stisknutí = 2 hodiny, 3 stisknutí = ukončení režimu) a nastavuje se požadovaná teplota režimu Party. Funkce je po nastaveném čase automaticky ukončena.

2/ Hlavice řízená jednotkou xComfort – Smart Manager, Room Manager nebo Home Manager

Při využití Room Managerulze nezávisle řídit až 6 zón, přičemž v každé místnosti může být ovládáno najednou až pět RF hlavic. Při použité Smart Manageru lze regulovat třeba i padesát místností. Provozní režimy: AUTO, Party a Emergency. Režim AUTO signalizuje řízení z RM. Časové programy, provozní teploty, režim dovolené nebo vytápěcí režimy pro topení/chlazení se nastavují na RM. Teplota v místnosti může být měřena RF pokojovým termostatem anebo může být převzata z hlavice. Tlačítkem Party se aktivuje vytápění na zvolenou dobu (1 stisknutí = 1 hodina, 2 stisknutí = 2 hodiny, 3 stisknutí = ukončení režimu) a nastavuje se požadovaná teplota režimu Party. Funkce je po nastaveném čase automaticky. Režim Emergency přispívá ke zvýšení spolehlivosti vytápění. Pokud by došlo ke ztrátě spojení s řídící jednotkou, RM zajistí vytápění místnosti na poslední obdrženou teplotu z hlavice, dokud spojení nebude úspěšně navázáno. Tento stav je zobrazen na RM a na hlavici.

3/ Řízení z nadřazených systémů tzv. třetích stran

RF hlavice mohou být ovládané také např. z nadřazených systémů AV systémů Control4, Crestron, CUE apod. Pro ovládání je vyžadován RF komunikační interface CKOZ-00/14, připojený k PC příp. pro velké objekty RF Ethernet interface ECI-LAN.  

 

Výhodné balíčky pro regulaci vytápění za skvělé ceny

Pro zónovou regulaci vytápění jsou dostupné cenově výhodné balíčky (CPAD). Jsou o 10% levnější, než komponenty dodávané samostatně. V základní sestavě obsahují tři RF bezdrátové hlavice a Room Manager, v komfortní sestavě navíc dva RF pokojové termostaty pro uživatelsky snadnou korekci požadované teploty. Aby bylo možné mít topení domu pod kontrolou a vzdáleně ovládat vytápěcí režimy mobilním telefonem, Room Manager je v balíčku dodáván standardně s  Bluetoothem. Pro komunikaci s RM je zapotřebí už jenom GPRS Bluetooth modem nebo starší mobilní telefon, který zajistí funkci GSM modemu. Ovládání topení je SMS zprávami, lze zapínat nebo vypínat topení, přepínat vytápěcí režimy nebo např. zjistit teplotu v libovolné místnosti. Pro nastavení parametrů vytápění, stejně tak i RF systému xComfort, je vyžadován software MRF 2.19 CZ. Pro řízení z RM je nezbytný firmware v. 40a, pro řízení z HM je požadován firmware v. 3.7 CZ.


 

Bezdrátová regulace podlahového vytápění

Vícekanálový RF multiaktor (CHAZ-01/12) je cenově výhodné řešení pro řízení vytápění nebo chlazení až pro 12 nezávislých okruhů. Nejčastěji se používá pro regulaci podlahového teplovodního vytápění. Pro uživatele domu je největším přínosem možnost nastavení různých teplot v jednotlivých místnostech (max. 12) a navíc v požadovaném čase. Ne vždy se musí topit po celý den na stejnou teplotu - lze nastavit různou teplotu pro ranní vstávání, v průběhu dne když nejste doma, při příchodu z práce, pokud jste na nákupech, pro pohodu u televize a v noci (teploty Den, Útlum, Noc). Pokud se tento způsob řízení zkombinuje také s ovládáním zdroje tepla (kotel, čerpadlo) a přítomností osob v domě, takto navržená regulace velmi výrazně sníží provozní náklady na vytápění až o 20-30% a přesto zajistí tepelnou pohodu po celý den.

Pokud je v domě instalováno také chlazení, výstupy multiaktoru mohou regulovat tyto větve. Každý výstup multiaktoru se konfiguruje samostatně DIP přepínačem a to dle způsobu použití pro topení nebo chlazení, příp. současně pro topení a chlazení. Multiaktor se instaluje do rozváděče teplovodního rozdělovače společně s termoelektrickými hlavicemi 230V (CHVZ-01/01), které „přiškrcují“ ventily a řídí tak průtok jednotlivých větví.

Řízení hlavic 230 V je reléovými výstupy s PWM regulací.  Regulace je plynulá a nestane se, že díky akumulačním vlastnostem betonu či anhidridu dojde k přetopení místnosti! Celkem je k dispozici 12 výstupů, na které lze připojit max. 14 termoelektrických hlavic 230 V. Na výstupy 1 až 5 a 8 až 12 lze připojit pouze jednu hlavici, na výstupy 6 a 7 dvě hlavice - využije se např. pro místnost s několika topnými okruhy. Z hlediska kabelových rozvodů je nutné do rozváděče přivést pouze napájecí kabel 230 V - veškeré další ovládání už může být navrženo bezdrátově.

 

RF Multiaktor řídí až 12 okruhů podlahového topení a chlazení zcela nezávisle

Multiaktor je vybaven RF interním přijímačem, který zajišťujebezdrátovou komunikaci s jednou z  řídících jednotek xComfort - Smart Manager, Room Manager, Home Manager nebo interface xComfort (LAN, USB). Pokud řídící jednotka není instalována, multiaktor může být řízen přímo RF pokojovými termostaty PWM, ale bez možnosti časového nastavení! Přepínání provozního režimu topení/chlazení je zajištěno RF binárním senzorem (tlačítko nebo binární vstup). Pokud je aktivován jeden z dvanácti výstupů, vzniká požadavek na aktivaci čerpadla, příp. zapnutí zdroje vytápění. Oběhové čerpadlo, příp. kotel, může být sepnuto dvěma způsoby. Reléovým kontaktem multiaktoru s kabelovým připojením nebo rovněž bezdrátově – spínacím aktorem CSAU-01/01. Multiaktor je vybaven rovněž externím kontaktním vstupem pro připojení senzoru rosného bodu (připojení kabelem). Chlazení se automaticky přeruší, pokud lokální RF senzor nebo kontaktní spínač je sepnut. Tím se zabrání nežádoucí tvorbě kondenzátu.

Multiaktor je vybaven rovněž bezpečnostními prvky - v zimním režimu je vždy aktivní protimrazová ochrana, v letním provozu zase nechybí jednou týdně automatická údržba ventilů proti zalehnutí. Na LED diodách jsou indikovány provozní režimy (regulace nebo programování) a případné poruchy, jako jsou vybité baterie v pokojových termostatech, slabý signál při komunikaci s termostaty a nouzový režim - pokud multiaktor neobdržel během posledních 3 hodin žádný signál. 

 

Fotogalerie
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS