www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Eaton Tour

 

Eaton Elektrotechnika ve spolupráci se vzdělávací agenturou L.P.Elektro pořádá sérii technických školení. Od 22. září do 11. listopadu se mohou konstruktéři, projektanti a elektrotechnici těšit na již tradiční cyklus přednášek a školení pod vedením odborných lektorů, která proběhnou v devíti městech České republiky a nově také v pěti městech Slovenské republiky.

Přednášející: Ing. Jiří Horák, Ing. František Štěpán, Karel Špaček, Ing. Michal Zajíček, Jan Marek

Školení je zaměřeno na volbu jisticích a spínacích přístrojů, selektivitu, vypínací charakteristiky jističů pro zajištění selektivity a na nastavení vypínacích charakteristik. Dále bude zahrnuta přednáška pojednávající o návrhu jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. V závěru školení budou představeny instalační přístroje řady xEffect pro komerční a průmyslové aplikace.

Účastníci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497.

 

Program školení:

8.00 - 8.30 prezence účastníků

8.30 - 11.00 Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro / Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Regionální podpora prodeje, střední a východní Evropa

  • Volba jisticích a spínacích přístrojů, selektivita, vypínací charakteristiky jističů pro zajištění selektivity, nastavení vypínacích charakteristik. Správný výber spínacích a jisticích přístrojů nízkého napětí je podmíněn jejich konstrukcí a vlastnostmi. Vedle posouzení parametrů, které přímo souvisí s bezpečností, jakými jsou vypínací schopnost, provozní napětí, případně záložní ochrana, je třeba řešit i podmínky nadproudové selektivity, která je nezbytná pro co nejlepší zajištění spolehlivosti napájení. Selektivitu mezi přístroji je nutné řešit již ve fázi návrhu instalace, aby se předešlo pozdějším komplikacím při nežádoucím výpadku napájení.

11.00 - 11.30 Přestávka

11.30 - 13.00 Karel Špaček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový specialista, průmyslové komponenty / Ing. Michal Zajíček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Manažer produktové podpory, průmyslové komponenty

  • Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. Cílem přednášky je seznámit účastníky s požadavky na jištění a celkový návrh motorového vývodu při spouštění moderními zařízeními jako jsou například frekvenční startéry DE1. Účastníci též obdrží informace o dopadu nařízení EU 2009/125/EC na návrh standardních jisticích a spínacích přístrojů v případech využití elektromotorů s různými kategoriemi účinnosti dle požadavků směrnice EC 640/2009.

     

Jan Marek, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový specialista, instalační přístroje

  • Instalační přístroje řady xEffect pro komerční a průmyslové aplikace. Seminář seznámí účastníky s produktovou řadou instalačních přístrojů xEffect a nastíní její odlišnosti od řady xPole. Dále informuje účastníky o principu a použití proudových chráničů, zejména typu B, B+ a Bfq a uvede nejčastější chyby v jejich instalaci.

13.00 Dotazy a oběd

Na závěr školení můžete vyhrát tablet a další věcné ceny.

Termíny a místa konání SK:

22.9.     Trenčín
23.9.     Bratislava
24.9.     Nitra

28.10.   Bánská Bystrica
29.10.   Košice

Pre prihlásenie na Eaton Tour na Slovensku kliknite tu

Termíny a místa konání ČR:

7.10.     Plzeň, Parkhotel
8.10.     Praha, Hotel Albion
13.10.   Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel
14.10.   Praha, Hotel Pramen
20.10.   Brno, Hotel Avanti
21.10.   Hradec Králové, Hotel Černigov

4.11.     České Budějovice, Clarion Congress Hotel
5.11.     Jihlava, EA Business Hotel
10.11.   Olomouc, Clarion Congress Hotel
11.11.   Ostrava, Plynojem, Dolní oblast Vítkovice

 

Cena školení číní 450 Kč včetně DPH.

Pro členy Profiklubu Elektrotechniků je školení ZDARMA.

Staňte se členem Profiklubu Elektrotechniků zde

Pro uplatnění tohoto nároku je nutné uvést do poznámky v přihlášce kód "EATON2015" a registrační číslo Profiklubu, později není možné slevu uplatňovat.

Vložné zahrnuje:

  • náklady spojené s pořádáním akce,
  • studijní materiály
  • občerstvení
  • osvědčení o absolvování školení.

Upozornění: Zaregistrovaná přihláška je závazná. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka.

 

On-line registraci proveďte zde:  

 

Účastníci setkání obdrží osvědčení o absolvování kvalifikačního semináře dle norem ISO 9000. Toto setkání je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497.

Mediální partneři akce: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektrika.cz, Elektroinstalatér, A-Z Elektro

Partner akce: Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komárovská 2406, 193 00 Praha 9


Časový harmonogram

8.00 - 8.30 hod.            prezence účastníků

8.30 - 11.00 hod.          přednáška

11.00 - 11.30 hod.        přestávka, občerstvení,

11.30 - 13.00 hod.        přednáška

13.00 hod.                    oběd, závěr školení

 

Fotogalerie
Vývoj a správa prezentace NAUSUS