www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Nový Pavouk 3 – výpočty sítí zauzlených i paprskových

Správně a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků, přičemž na prvním místě je zajištění co nejlepší bezpečnosti provozovaného zařízení při zachování co možná nejvyšší míry spolehlivosti provozu a celkové hospodárnosti provedení. Z principu se většinou jedná o protichůdná hlediska. Zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních a poruchových podmínek nesmí ohrožovat své okolí a nemalou roli hrají také finanční požadavky. Bezpečnost elektrického zařízení určují elektrotechnické předpisy a normy, kterými je předepsáno, že zařízení se nesmí při přetížení nadměrně zahřívat, úbytky napětí na přívodu nesmějí za žádných provozních podmínek přesahovat dovolenou mez, ochrana automatickým odpojením od zdroje musí v případě poruchy reagovat v dostatečně krátkém čase, přičemž při poruše způsobené jednou částí zařízení nesmí být celý objekt vyřazen z provozu, ale má dojít k odpojení jistícího prvku jen v příslušné části s poruchou. Z uvedeného výčtu se zdá, že pokud zařízení a přívod k němu budou kvalitně dimenzovány, bude bezpečnostním požadavkům vyhověno.

Návrh elektrických zařízení pomocí SW

                Každý nový projekt představuje pro projektanta elektrických zařízení novou výzvu a každý projekt je svým způsobem originál. I přes to, že se jednotlivé projekty mohou od sebe diametrálně odlišovat, při všech čeká projektanta řada rutinních úkonů. Mezi ně patří správné dimenzování vedení a také správná volba jistícího prvku, kdy je třeba vedení i jistící prvek ověřovat z mnoha různých hledisek. V některých případech musí projektant provádět celou řadu úkonů i několikrát. Nevyjde-li např. průřez vodiče z důvodu úbytku napětí, což je ověření, které se provádí obvykle jako jedno z posledních, měl by předchozí ověřování návrhu ze všech hledisek projít znovu. A pro tyto případy je nesmírně přínosné používat vhodný software, který tuto práci mnohonásobně usnadňuje a rutinní výpočty provádí za projektanta, který pak posoudí zda dosažené výsledky odpovídají požadavkům.

Co je Pavouk?

Program Pavouk, též nazývaný xSpider, je graficky orientovaný návrhový systém pro dimenzování NN sítí osazených jisticími přístroji Eaton. Je určen pro návrh instalací nízkého napětí a jejich jištění v sítích TN, TT a IT, jejichž jmenovité napětí je možné volit z nabídky obvyklých napětí, případně zadat libovolné jiné napětí a to až do 1000 V. Přátelské a uživatelsky příjemné rozhraní spolu s ovládáním podobným CAD systémům AutoCAD činí Pavouka velmi oblíbeným jak mezi profesionály, tak i uživateli bez přechozích znalostí obdobných programů. Velkou výhodou programu Pavouk je možnost řešení jak paprskových (sítě napájené z jednoho bodu), tak i zauzlených sítí ( sítě napájené z více různých zdrojů např. síť, transformátor, generátor). Program umožňuje navržené uspořádání sítě rychle ověřit – vypočítat úbytky napětí, rozložení zátěže a zkratové proudy dle platných ČSN norem a optimalizovat různé konfigurace sítě včetně ověření vhodnosti použitých kabelů a jistících přístrojů. Mezi oblíbené funkce programu patří snadná práce s tabulkami selektivity a záložní ochrany použitých jistících přístrojů v projektu a možnost zobrazení a práce s jejich vypínacími charakteristikami (Obr. 1), které jsou vhodné pro posouzení selektivity prakticky všech kombinací jistících přístrojů a pojistek a to i takových, které nejsou nazkoušené a tím odhalit potenciální kritická místa a provést jejich optimalizaci. 

 

               

Obr. 1- Vypínací charakteristiky v programu Pavouk

Samozřejmostí je možnost vytvoření kompletní dokumentace projektu, obsahující schéma zapojení s výsledky výpočtu, zprávu o výpočtu a tabulky s parametry prvků. Jednotlivé části lze vytisknout přímo na tiskárně či plotteru a nebo exportovat do dokumentu typu PDF, Word, Excel, pomocí jiných programů DXF pro CADsytémy pro další zpracování. ní.

Co je v Pavouku 3 nového?

                Pavouk verze 3 byl zveřejněn v srpnu roku 2016 a jedná se o novou generaci programu obsahující nové grafické a výpočetní jádro, stejně jako nové uživatelské rozhraní stylu Ribbon, jak jej známe z běžných kancelářských programů. Nástroje pro kreslení a editaci schémat byly zrychleny zdokonaleny a zachovávají principy a postupy AutoCAD aplikací (Obr. 2). Funkce obsažené ve druhé verzi jsou zachovány a jsou doplněny o funkce nové. Výpočetní postupy jsou aktualizovány dle platných norem ČSN.

                Projekt lze nově snadno vytvořit z předdefinovaných skupin přístrojů, které jsou logicky uspořádány do záložek, případně se lze inspirovat a vycházet z přiložených DEMO projektů, které mohou být snadno upraveny. Inovovaná je i kontrola logiky zapojení, která následně lokalizuje a upozorní uživatele na konkrétní nesrovnalosti, chyby apod., které je možné snadno odstranit. Také výpočty byly kompletně přepracovány, především výpočtové jádro je kompletně nové a zásadním způsobem se zrychlily veškeré výpočty, přičemž zůstala zachována přehlednost volby výpočtů a to buď kompletní výpočet sítě, nebo volbou konkrétního výpočtu. Nově lze výpočty snadno realizovat pro různé konfigurace napájení (z různých zdrojů) či různé konfigurace jistících prvků (ZAP/VYP), které lze uložit a přepínat mezi jednotlivými uloženými variantami. 

Obr. 2- Náhled nového uživatelského prostředí

Závěrem

Program Pavouk 3 představuje mocný a uživatelsky přívětivý nástroj pro návrh a dimenzování nízkonapěťových sítí, který posouvá standardy pro návrh na sítí. Uživatel má v Pavouku k dispozici přehlednou databázi jistících a spínacích přístrojů Eaton a sady výpočtů, s jejichž pomocí je schopný navrhnout bezpečnou a spolehlivou síť odpovídající požadavkům aktuálně platných předpisů a norem. A to vše v češtině a zdarma. Pro stažení a více informací o programu Pavouk 3 navštivte stránky http://xspider.eaton.eu/.

 

Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS