www.PROFIKLUBELEKTROTECHNIKU.cz
Přihlášení / Registrace

Připomenutí změn v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

V lednu 2018 byla vydána nová ČSN 33 2000-4-41 ed.3, která do 7.7.2020 platí souběžně s edicí 2. Její dopady a změny rezonovaly na množství školení a prezentací v celém průběhu roku 2018. Nicméně věříme, že s příchodem konce platnosti edice 2 této normy je vhodné si nejpodstatnější změny připomenout:

Článek 410.3.4

V článku týkajícím se zvláštních instalací nebo umístění a nutnosti užití ochranných opatření části 7 pro tyto případy byl vypuštěn odkaz na článek 410.3.N10 (členění prostorů na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné). Tento článek se již v normě nenachází a měl by být přenesen do připravované TNI 33 2000-4-41.

Článek 411.3.2.2

Pro automatické odpojení v případě poruchy se nově uvažují maximální doby odpojení dle tab. 41.1 pro obvody, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 63 A, jestliže je v nich jedna nebo více zásuvek;
a 32 A napájející pouze pevně připojené spotřebiče.

K tabulce 41.1 se navíc váže důležitá poznámka z článku 411.4.4:

V sítích TN jsou reziduální poruchové proudy podstatně větší než 5 × IΔn. Proto jsou doby odpojení v souladu s tabulkou 41.1 splněny, jestliže jsou instalovány proudové chrániče (RCD) podle ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61009-1 nebo ČSN EN 62423, včetně typů selektivních a časově zpožděných.

Jističe s ochranou před reziduálním proudem (CBR) a stavebnicové proudové chrániče (MRCD) podle ČSN EN 60947-2 se mohou použít za předpokladu, že časové zpoždění je nastaveno tak, aby byl dosažen soulad s tabulkou 41.1.

Článek 411.3.3

Doplňková ochrana proudovým chráničem s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA musí být nově zajištěna pro AC zásuvky pro obecné použití obsluhované laiky, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A.

Článek 411.3.4

Nový článek požadující ochranu proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA pro AC obvody napájející svítidla v sítích TN a TT v samostatné domácnosti.

Článek 411.4.2

Z požadavků na uzemnění nulového a ochranného vodiče bylo odstraněno ustanovení:

Ve velkých budovách, jako jsou výškové budovy, není možné doplňující uzemnění ochranných vodičů prakticky provést. V takovýchto budovách má obdobnou funkci jako doplňující uzemnění ochranné pospojování mezi ochrannými vodiči a cizími vodivými částmi.

Článek 411.4.4

V článku pojednávajícím o impedanci poruchové smyčky byla vypuštěna národní poznámka, která pro výpočet impedance poruchové smyčky uvažovala korekční součinitel . Tento korekční součinitel měl za úkol uvažovat nejhorší provozní podmínky, které mohou při zkratu nastat – pokles napětí, zvýšení impedance vodičů vlivem jejich oteplení apod.

Článek 411.6.2

V tomto článku vztahujícímu se k uzemnění neživých částí v síti IT byla pro DC sítě vypuštěna podmínka Ra x Id ≤ 120 V.

Příloha D

Dřívější obsah přílohy D pojednávající o vztahu mezi IEC 60364-4-41:2001 a IEC 60364-4-41:2005 byl vypuštěn a nově se v této příloze nacházejí informace o prostředcích ochrany, jestliže automatické odpojení podle 411.3.2 není proveditelné.

Soubory ke stažení
Použití prodových chráničů | 426 KB23. březen 2020
Diskuse k obsahu
Příspěvků (0)  |  Uživatelů (0)  |  Poslední (prázdné)

Nejsou žádné příspěvky k tomuto článku. Buďte první!

Pro přidání příspěvku do diskuse musíte být přihlášeni. Nevhodné, nebo vulgární příspěvky budou redakcí odstraněny.
Vložit nový příspěvek

Vývoj a správa prezentace NAUSUS